docs

Protocol Notarial

Els originals dels instruments públics són custodiats pel Notari que els atorga, formant l'anomenat arxiu o Protocol notarial. Solament els qui atorguen, els seus successors i altres persones amb interès legítim poden demanar còpies d'aquests documents.

A la notaria Agustín-Casado a més dels instruments atorgats pels propis notaris Jaime Agustín Justribó i Pedro-Angel Casado Martín, custodiem els protocols corresponents als següents notaris de Barcelona:

  • Don Carmelo Agustín Torres 
  • Don Lorenzo Valverde Galán
  • Don Alberto Navarro-Rubio Seres 
  • Doña Lourdes Frías Llorens